Bảng tương tác

Bảng tương tác hay còn gọi là bảng tương tác thông minh (SMART Board). Bảng tương tác sử dụng máy chiếu để chiếu hình ảnh lên bảng, sau đó tương tác bằng bút thông minh, ngón tay hoặc các thiết bị khác. Bảng tương tác có các tính năng như viết văn bản, vẽ hình, chèn hình ảnh, video… Bảng tương tác thông minh giúp người dạy và người học có thể cùng tương tác nhờ đó giúp bài giảng sinh động, các em học sinh nhiều hứng thú và chủ động tiếp thu kiến thức.